Slovenský Рубрика

Spomenúť si všetko

Jedna z najčastejších otázok (no, po bezpodmienečnom vodcovi v otázkach- „ako sa naučiť vidieť ako Mona“) – ako mám začať spomínať – spomenúť si na seba... Akých seminárov sa mám zúčastniť, s ...

Pochopiť pozorovateľa

Na ďalšiu pravidelnú otázku "Kde začať?", chcem odpovedať ako vždy - Sám zo seba. Začni zo seba, pretože okolité javy a procesy sú do určitej miery len odrazom vnútorných. Napriek tomu, že som mno ...